muhammetbilgi

AKADEMIK YAYINLAR *
All
YAYIN LİSTESİ

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Bilgi M, Güllü H, Kozanoğlu İ, Özdoğu H, Sezgin N, Sezgin AT, Altay H, Erol T,

Müderrisoğlu H. Evaluation of blood rheology in patients with coronary slow flow

or non-obstructive coronary artery disease. Clin Hemorheol Microcirc.

2013;53(4):317-26.

A2. Bilgi M, Gülalp B, Erol T, Güllü H, Karagün Ö, Altay H, Müderrisoğlu H. Interpretation of electrocardiogram images sent through the mobile phone multimedia messaging service. Telemed J E Health. 2012;18(2):126-31.

A3. Bilgi M, Yerdelen D, Cölkesen Y, Müderrisoğlu H. Evaluation of left

ventricular diastolic function by tissue Doppler imaging in patients with newly

diagnosed and untreated primary generalized epilepsy. Seizure. 2013;22(7):537-41.

A4. Bilgi M, Yıldırır A, Ulus T, Müderrisoğlu H. The frequency of silent myocardial ischemia associated with femoral sheath removal and hemostasis after percutaneous coronary intervention: evaluation with 12-lead ST-segment monitoring. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010;38(7):453-8.

A5. Altay H, Zorlu A, Bilgi M, Erol T, Yilmaz MB. Usefulness of parathyroid hormone as a predictor of heart failure with preserved ejection fraction. Biomarkers. 2012;17(5):447-54.

A6. Altay H, Zorlu A, Binici S, Bilgi M, Yilmaz MB, Colkesen Y, Erol T, Muderrisoglu H. Relation of serum parathyroid hormone level to severity of heart failure. Am J Cardiol. 2012;109(2):252-6.

A7. Ermis N, Atalay H, Altay H, Bilgi M, Binici S, Sezgin AT. Comparison of Fibrinolytic versus Surgical Therapy in the Treatment of Obstructive Prosthetic Valve Thrombosis: A Single-Center Experience. Heart Surg Forum. 2011;14(2):E87-92.

A8. Erol T, Tekin A, Katırcıbaşı MT, Sezgin N, Bilgi M, Tekin G, Zümrütdal A,

Sezgin AT, Müderrisoğlu H. Efficacy of allopurinol pretreatment for prevention of

contrast-induced nephropathy: a randomized controlled trial. Int J Cardiol. 2013;167(4):1396-9.

A9. Kanbay M, Yildirir A, Bozbas H, Ulus T, Bilgi M, Muderrisoglu H, Akcay A,

Ozdemir FN. Statin therapy helps to control blood pressure levels in hypertensive

dyslipidemic patients. Ren Fail. 2005;27(3):297-303.

A10. Çalışkan M, Erdogan D, Güllü H, Tok D, Bilgi M, Müderrisoğlu H. Low serum bilirubin concentrations are associated with impaired aortic elastic properties, but not impaired left ventricular diastolic function. Int J Clin Pract. 2006;61:218-224.

A11. Erdoğan D, Güllü H, Çalışkan M, Yıldırım E, Bilgi M, Ulus T, Sezgin N, Müderrisoğlu H. Relationship of serum uric acid to measures of endothelial function and atherosclerosis in healthy adults. Int J Clin Pract. 2005;59:1276-82.

A12. Erol T, Tekin A, Tufan M, Altay H, Tekin G, Bilgi M, Özin B, Yücel E,

Müderrisoğlu H. Autonomic neural control of the cardiovascular system in patients

with Behçet's disease in the absence of neurological involvement. Clin Rheumatol.

2012;31(10):1499-504.

A13. Sade LE, Ozin B, Ulus T, Açikel S, Pirat B, Bilgi M, Uluçam M, Müderrisoğlu H. Right ventricular contractile reserve in mitral stenosis: implications on hemodynamic burden and clinical outcome. Int J Cardiol. 2009;135(2):193-201.

A14. Erdoğan D, Güllü H, Çalışkan M, Yıldırım I, Ulus T, Bilgi M, Müderrisoğlu H. Coronary flow reserve in dipper and non-dipper hypertensive patients. Blood Press. 2005;14(6):345-52.

A15. Erdoğan D, Güllü H, Çalışkan M, Yıldırım I, Ulus T, Bilgi M, Yılmaz S, Müderrisoğlu H. Coronary flow reserve and coronary microvascular functions are strongly related to serum uric acid concentrations in healthy adults. Coron Artery Dis. 2006;17:7-14.

A16. Ulus T, Yıldırır A, Demirtaş S, Demir Ö, Sade LE, Bozbaş H, Gürsoy Y, Bilgi M, Küçük MA, Müderrisoğlu H. Serum gamma-glutamyl transferase activity: A new marker for stent restenosis? Atherosclerosis. 2007;195(2):348-53.

A17. Kanbay M, Yıldırır A, Ulus T, Bilgi M, Küçük A, Müderrisoğlu H. Rhesus positivity and low high-density lipoprotein cholesterol: a new link? Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2006;14(2):119-22.

A18. Erdoğan D, Güllü H, Çalışkan M, Yıldırım İ, Bilgi M, Müderrisoğlu H. Beyaz gömlek hipertansiyonu olan olgularda sol ventrikül diyastolik fonksiyonunun doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi. Turk Kardiyol Dern Ars. 2005;33: 261-267.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Bilgi M, Yıldırır A, Ulus T, Atar İ, Açıkel S, Aydınalp A, Müderrisoğlu H.

The frequency of silent myocardial ischemia with 12-lead ST segment monitoring in patients undergoing femoral sheath removal and hemostasis after percutaneous coronary interventions.

The Second Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 20-24 September 2006, Bodrum, Muğla, Turkey. (Sözlü sunum)

B2. Sade LE, Özin B, Ulus T, Açıkel S, Bilgi M, Pirat B, Uluçam M, Müderrisoğlu H.

Right ventricular mechanical alteration with worsening pulmonary artery pressure.

The Second Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 20-24 September 2006, Bodrum, Muğla, Turkey. (Sözlü sunum).

B3. Sade LE, Özin B, Pirat B, Bilgi M, Ulus T, Uluçam M, Açıkel S, Müderrisoğlu H.

Right ventricular isovolumic acceleration by tissue Doppler imaging during dobutamine challenge is a surrogate  marker of haemodynamic burden in mitral stenosis.

Congress of European Society of Cardiology , 03-07 September 2005, Stockholm, Sweden. (Sözlü sunum)

B4. Kanbay M, Yıldırır A,  Bilgi M, Ulus T, Müderrisoğlu H.

Rh Positivity and Low : A New Link?

74th Congress of European Atheroslerosis Society, 17-20 April 2004, Seville, Spain. (Sözlü sunum)

B5. Kanbay M, Yıldırır A,  Bilgi M, Ulus T, Müderrisoğlu H.

Bloods groups and atherosclerosis

74th Congress of European Atheroslerosis Society, 17-20 April 2004, Seville, Spain. (Sözlü sunum)

B6. Bilgi M, Güllü H, Kozanoğlu I, Ozdoğu H, Sezgin N, Sezgin AT, Altay H, Erol T, Müderrisoğlu H.

Evaluation of blood rheology in patients with coronary slow flow or non-obstructive coronary artery disease.

81st European Atherosclerosis Society Congress, 25-28 May 2012, Milan, Italy. (Poster sunum)

B7. Bilgi M, Atar İ, Atar A, Bozbaş H, Aydınalp A, Yıldırır A, Özin B, Müderrisoğlu H.

The Comparison of clinical features and hospital costs of patients with and without metabolic syndrome who are admitted to coronary care unit with coronary artery disease.

16th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 26-29 September 2004, Bodrum, Muğla, Turkey. (Poster sunum)

B8. Bozbaş H, Küçük M.A, Yıldırır A, Atar İ, Bilgi M, Özin B, Müderrisoğlu H, Sezgin A, Aşlamacı S.  

Prevalance of coronary artery disease in patients undergoing valvular operation due to rheumatic involvement.

16th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, 26-29 September 2004, Bodrum, Muğla, Turkey. (Poster sunum)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Tansel Erol, Fatma Yigit, Hakan Altay, Tolga Halil Koçum, Muhammet Bilgi, Abdullah Tekin, Goknur Tekin, Senol Demircan, Dilek Torun, Alpay Turan Sezgin. Acute Effects of Hemodialysis on Left and Right Ventricular Function: A Doppler Tissue Imaging Study.

Cukurova Med J. 2012;37(4):215-222.

D2. Tekin A, Koçum HT, Tekin G, Altay H, Bilgi M, Binici S, Turan İ, Müderrisoğlu H. Mitral kapak prolapsuslu hastalarda P dalga dispersiyonu. MN Kardiyoloji 2008; 15(3); 182-187.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Muhammet Bilgi, Deniz Yerdelen, Yücel Çölkesen.

Jeneralize epilepsili hastalarda doku Doppler görüntüleme ile diyastolik fonksiyonların değerlendirilmesi.

8. Ulusal Epilepsi Kongresi, 24-27 Mayıs 2012, Bodrum, Muğla. (Sözlü sunum)

E2. Hakan Altay, Muhammet Bilgi, Tansel Erol, Mehmet Birhan Yılmaz, Haldun Müderrisoğlu.

Sistolik fonksiyonları korunmuş kalp yetmezliğinde serum paratiroid hormon düzeyi ile fonksiyonel sınıf arasındaki ilişki.

XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 27-30 Ekim 2011. (Sözlü sunum)

E3. Erol T, Altay H, Bilgi M, Sezgin AT, Müderrisoğlu H.

Gebelikte tip 1 aort diseksiyon olgusunun medikal izlemi.

XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 21-24 Ekim 2010, İstanbul. (Sözlü sunum)

E4. Altay H, Erol T, Yetiş B, Bilgi M, Tercan F, Müderrisoğlu H.

Nörofibromatozis ve dirençli hipertansiyonu olan hastada renal arter tam tıkanıklığına perkütan girişim.

XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Ekim 2010, İstanbul. (Sözlü sunum)

E5. Erdoğan D, Güllü H, Çalışkan M, Çiftçi Ö, Baycan ST, Bilgi M, Ulus T, Müderrisoğlu H. İzole trigliserid yüksekliği sadece kadınlarda karotis arter intima-media kalınlığında artışa yol açar.

XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Kasım 2005, Antalya. (Sözlü sunum)

E6. Sade LE, Özin B, Pirat B, Açıkel S, Ulus T, Bilgi M, Mermer S, Uluçam M, Yıldırır A, Müderrisoğlu H.

Sağ ventrikül basınç yükünün sağ ventrikül kontraktilitesine etkisini değerlendirmede ekokardiyografi ile +dP/dtmax yerine +dP/dt/Pmax’ın hesaplanması daha doğru bir yöntemdir.

XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Kasım 2005, Antalya. (Sözlü sunum)

E7. Sade LE, Özin B, Pirat B, Bilgi M, Açıkel S, Ulus T, Mermer S, Uluçam M, Yıldırır A, Müderrisoğlu H.

Mitral darlıklı hastalarda sağ ventrikül kontraktil rezervi fonksiyonel kapasiteden daha güçlü bir hemodinamik yük belirleyicisidir: Dobutaminli stres eşliğinde doku Doppler çalışması. XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Kasım 2005, Antalya. (Sözlü sunum)

E8. Hakan Altay, Muhammet Bilgi, Tansel Erol, Yücel Çölkesen, Mehmet Birhan Yılmaz, Haldun Müderrisoğlu.

Serum paratiroid hormon seviyeleri diyastolik kalp yetmezliği ve böbrek fonksiyonu normal olan hastalarda sol ventrikül kitle indeksi ile koreledir.

XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 27-30 Ekim 2011. (Poster sunum)

E9. A. Yücel Çölkesen, Muhammet Bilgi, Hakan Altay, Tansel Erol, Haldun Müderrisoğlu.

Aspirin paroksismal atriyal fibrilasyonda trombosit büyüklüğü ve aktivasyonunu hiçbir şekilde etkilemez.

XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, 27-30 Ekim 2011. (Poster sunum)

E10. Erol T, Tekin A, Tufan M, Altay H, Tekin G, Bilgi M, Özin B, Yücel AE, Müderrisoğlu H.

Behçet hastalarında kardiyovasküler sistemin otonomik nöral kontrolü.

XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 21-24 Ekim 2010, İstanbul. (Poster sunum)

E11. Erol T, Tekin A, Altay H, Bilgi M, Yiğit F, Özin B, Müderrisoğlu H.

Plazma fibrinojen ve faktör VII pıhtılaşma aktivitesinin metabolik sendrom ile ilişkisi.

XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 21-24 Ekim 2010, İstanbul. (Poster sunum)

E12. Kanbay M, Yıldırır A, Ulus T, Bilgi M, Özgül AS, Müderrisoğlu H.

Böbrek nakli yapılan hastalarda immunsupresif ilaçların serum lipid düzeylerine etkisi.

XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27-30 Kasım 2004, Antalya. (Poster sunum)

E13. Kanbay M, Yıldırır A, Bozbaş H, Ulus T, Bilgi M, Açıkel S, Müderrisoğlu H.

Kan Grubu ve Hiperlipidemi İlişkisi: Genetik Predispozisyon?

XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27-30 Kasım 2004, Antalya. (Poster sunum)

E14. Bozbaş H, Korkmaz ME, Pirat B, Küçük MA, Bilgi M, Atar İ, Aydınalp A, Yıldırır A, Özin B, Müderrisoğlu H.

Metabolik sendrom yeni koroner arter hastalığı risk faktörleri ilişkisi.

XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2003, Antalya. (Poster sunum)

F. Diğer yayınlar :

F1. Bilgi M, Erol T, Güllü H, Sezgin AT, Hamad S, Bilgel ZG, Müderrisoğlu H.

Teleconsultation of coronary angiograms using smartphones and an audio/video

conferencing application. Technol Health Care. 2013 Jan 1;21(4):407-15.

F2. Ermis N, Bilgi M, Altay H, Erol T. An asymtomatic unicuspid aortic valve with aortic aneurysm and secundum type atrial septal defect. Clin Cardiol. 2010;33(7):E38-9.

F3. Yıldırır A, Ulus T, Bilgi M, Aydınalp A, Müderrisoğlu H. Intercoronary continuity between the left anterior descending and right coronary arteries associated with abnormal origin of the circumflex artery; A case report. Anadolu Kardiyol Derg. 2006;6(2):206-7.

F4. Tok D, Erdoğan D, Güllü H, Bilgi M, Müderrisoğlu H. Ekokardiyografik inceleme sırasında pulmoner emboli ile sonuçlanan üzüm salkımı şeklindeki hareketli sağ atriyal trombüs: Olgu sunumu. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2005;25:306.

F5. Eroğlu ST, Yıldırır A, Simşek V, Bozbaş H, Bilgi M, Özin B, Müderrisoğlu H. Cor triatriatum dexter, atriyal septal defect, and Ebstein’s anomaly in an adult given a diagnosis by transthoracic and trans esophageal echocardiography: A case report. J AM Soc Echocardiogr. 2004;17:780-2.

F6. Erdoğan D, Güllü H, Çalışkan M, Çiftçi Ö, Baycan ST, Bilgi M, Ulus T, Kulaksızoğlu S, Müderrisoğlu H. Fasting hypertriglyceridaemia increases carotid intima-media thickness and impairs coronary microvascular functions in non-obese middle aged women but not in men.

Heart. 2006;92(2):259-60.

F7. Ali Gökhan Özyıldız, Muhammet Bilgi. Giant trombosed saccular aneurysm of the ascending aorta. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013