Muhammet Bilgi

Doc. Dr. Muhammet Bilgi Ozel ilgi alanlari
All /a>

Ozel Ilgi Alanlari

KORONER ANJIYOGRAFI Kalp damarlarının içerisine kontrast madde verilerek görüntülenmesi işlemidir.
BALON - STENT Anjiyografi ile benzer şekilde yapılır. Kalp damarlarında tespit edilen ciddi daralma veya tıkanmaların özel tel, balon ve/veya metal kafeslerle (stent) açılması işlemidir.
PERKUTAN ASD KAPATILMASI Doğuştan kalbin kullakçıkları arasında mevcut olan deliğin özel bir kapama cihazı yardımıyla anjiyografik olarak kapatılması işlemidir.
TEE- TRANSÖZOFAGEAL EKOKARDIYOGRAFI Endoskopi benzeri bir işlemdir. Hortum yutturularak yapılır. Bir hortumunun ucuna yerleştirilmiş ultrasonografi cihazıyla kalbin çok yakınından net görüntüler elde edilmesi amaçlanır.
PERKUTAN MITRAL BALON VALVULOPLASTI Mitral kapağındaki daralmanın anjiyografik bir yöntemle bir balon yardımıyla genişletilmesi işlemidir.
PULMONER HIPERTANSIYON Birçok hastalığa ikincil veya sebebi bilinmeyen akciğer tansiyonu (pulmoner hipertansiyon) hastalığının tanısı, sınıflandırılması ve tedavisi.

Diger ilgi alanlari

A
AnjinaSpazm
Göğüs ağrısı bir çok kalp hastalığına eşlik edebilen bir semptomdur ve özellikle koroner arter hastalığında en önemli şikayettir.
B
DispneNefessizlik
Nefes darlığı daha çok kalp yetersizliğinin bir semptomu olsada kalp damar hastalığı, akciğer hastalıkları gibi diğer hastalıklara da eşlik edebilir. Ayırıcı tanıda genelde kalp ile ilgili sorunların ekarte edilesi gerekir.
C
Diger semptomlarSorunlar
Ödem, baş dönmesi, bayılma, çarpıntı, halsizlik. Hipertansiyon, kan yağlarında yükselme, ritim sorunları, kalp kapak hastalıkları, doğuştan kalp hastalıkları, aort damarı hastalıkları ...